هر طرح یک سرمایه گذاری

هر کمک، دریچه ای برای احیای یک طرح کوچکترین کمک ها، امیدی بزرگ می پرورانند.

سایت همیاری با هدف معرفی طرح های کسب و کار و نوپا که در جهت کارآفرینی در بخش خصوصی تدوین گردیده اند ایجاد شده است. هدف سایت همیارها جذب سرمایه، سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای نوپا می باشد و با همیاری صاحبان ثروت، صنعت، خیرین و علاقه مندان به اقتصاد، آفتابی سرشار از امید در این طرح ها و کالبد صاحبان آنها دمیده می شود تا با تولید ثروت، محیطی جهت ایجاد مشاغل جدید محیا گردد. طرح های مطرح شده در سایت همیاری از لحاظ اعتبار اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی های دقیق قرار می گیرند و همیاری شما مستقیم صرف اجرای پروژه مورد نظر شما می گردد. هر فرد می تواند از مبلغی ناچیز تا بزرگ به هر میزان که خود تمایل دارد، به طرح ها کمک نماید.

اطلاعات تماس

  کرمان - حدفاصل چهارراه طهماسب آباد
  و چهارراه اقبال بین کوچه 9 و11
  ساختمان حافظ – طبقه چهارم- واحد2
  7619818137
  info@shivaco.ir
  0341-2230067
  0341-2269093
 10003412230067